Inhoudstafel HKO-tijdschriften

Dit zijn de artikelen die reeds in het HKO-tijdschrift zijn verschenen. HKO-leden ontvangen de tijdschriften per post en kunnen de voorbije jaargangen ook downloaden.

 

Nummer Titel Auteur Pagina
15/2007 Het rijwiel in Oostkamp M. Vansteenkiste  18 - 34
15/2007 Oud-Oostkampenaren betrokken bij zware feiten in Lichtervelde anno 1777 D. Everaert  2 - 18
15/2007 Voorwoord. J. Demulder 1
14/2006 De brug(gen) van Moerbrugge. D. Plasschaert 53
14/2006 “Toen dat wij in Oostkamp waren”: volksliederen deel 2. M. Dewulf 34
14/2006 Voorwoord. J. Demulder 33
13/2006 “Toen dat wij in Oostkamp waren”: volksliederen deel 1. M. Dewulf 22 - 32
13/2006 Een oud gebruik: lijkredenen. D. Plasschaert 14 - 21
13/2006 Het Houtsche: van heerlijkheid tot politiezone. J. Demulder 07 - 13
13/2006 Brief geschreven te Namen op 21 augustus 1814. F. Danneels 2 – 6
13/2006 Voorwoord. J. Demulder 1
12/2005 Inhoudsopgave 6de jaargang.   70
12/2005 Léonce Vervarcke (2). W. Deneweth 66 - 69
12/2005 Pre-Romeinse bewoningssporen langs de Brugsestraat te Oostkamp. Y. Hollevoet & S. De Decker 63 - 65
12/2005 De munten van de pastoor van Waardamme (1780). D. Everaert 55 – 62
12/2005 De heerlijkheid Walschen binnen Oostkamp. J. Demulder 40 – 54
12/2005 Voorwoord. J. Demulder 39
11/2005 Hij leerde zijn volk (ver)talen. Léonce Vervarcke en zijn praktische taalleergangen voor autodidacten. W. Deneweth 29 – 38
11/2005 De grot van Oostkamp. M. Verschilde 19 – 28
11/2005 Archeologisch noodonderzoek in Waardamme: wonen en sterven. F. Demeyere 2 – 18
11/2005 Voorwoord. J.Demulder 1
10/2004 Inhoudsopgave 5de jaargang.   60
10/2004 Leo Vandekerckhove: kunstschilder en Oud-burgemeester van Oostkamp. B. Bouljon 46 - 59
10/2004 In het vlooienkwartier van Bovekerke – 1917. Silvere Desmet 32 – 45
10/2004 Voorwoord. J. Demulder 31
09/2004 Onderzoek van een waterput. N. Holthoff & E. Van Compernolle 26 – 30
09/2004 De molen van Moerbrugge. J. Van Slambrouck 20 – 25
09/2004 Van volksboekerij tot openbare gemeentebibliotheek. P. Vanden Berghe 12 – 19
09/2004 Kadastrale geschiedenis van het bibliotheekgebouw Beukenpark. B. Bouljon 2 – 11
09/2004 Voorwoord. J. Demulder 1
08/2003 Inhoudsopgave 4de jaargang.   78
08/2003 Toeren tussen Oostkampse torens. D. Plasschaert 72 – 77
08/2003 Einde van 164 jaar notariaat Claeys: een passie voor geschiedenis. P. Vanden Berghe 67 – 71
08/2003 De gemeentenaam ‘Oostkamp’. Was dit altijd zo? D. Plasschaert 64 - 66
08/2003 De Wieke. J. Demulder 46 –63
08/2003 Voorwoord. J. Demulder 45
07/2003 De geestelijkheid te Oostkamp vanaf de XVIe eeuw tot op heden. J. Van Slambrouck 2 – 43
07/2003 Voorwoord. J. Demulder 1
07/2002 De Veldkapel: de sage van de Hellewagen. J. Van Eenoo 45 – 48
07/2002 De Atkinsons in Oostkamp 2002.   42 – 44
07/2002 De familie Atkinson: de Oostkampse roots van een Engelse familie. J. Demulder & P. Vanden Berghe 33 – 41
07/2002 Archeologisch onderzoek in en rond het Blauw Kasteel te Oostkamp. Stand van zaken. N. Holthoff 20 – 32
07/2002 Het station van Oostkamp: een situering van de architectuur. C. Soulliaert 2 – 19
07/2002 Voorwoord. J. Demulder 1
05/2002 De geschiedenis herhaalt zich of “L’Histoire se répète – anno 2002. D. Plasschaert 30 – 31
05/2002 Oostkampenaar in dienst van Napoleons “Grande Armée”. F. Danneels 22 – 29
05/2002 Het station van Oostkamp: een situering in de geschiedenis van het spoor. C. Soulliaert 2 – 22
05/2002 Voorwoord. J. Demulder 1
04/2001 Oostkamp in het wereldnieuws. P. Vanden Berghe 40 - 41
04/2001 De crisis van de jaren 1740 in de gemeente Oostkamp. P. Vanhoutte 32 – 39
04/2001 Rijkswachtbrigade Oostkamp. J. Van Slambrouck 27 – 31
04/2001 Archeologisch onderzoek Blauw Kasteel Moerbrugge. D. Bonamie 23 – 26
04/2001 De kapellen te Oostkamp. J. Demulder 2 – 22
04/2001 Voorwoord. J. Demulder 1
03/2001 Bib info.   36
03/2001 Ruitergeweld in Oostkamp. P. Vanden Berghe 35
03/2001 Open Monumentendag Vlaanderen. C. Soulliaert 34
03/2001 Oostkamp tijdens de Grooten Oorlog (deel 1). S. Vande Ginste 19 - 33
03/2001 Mensen van bij ons: Frans De Clercq alias  Frans de Schaper. J. Van Slambrouck 2-18
03/2001 Voorwoord. J. Demulder 1
02/2000 Activiteiten.   32
02/2000 Aanwinsten voor ons archief.   31
02/2000 Luchtverdedigingbunker uit de WO I. C. Soulliaert 27 - 30
02/2000 Jong in Oostkamp. S. Vande Ginste 2 – 26
02/2000 Voorwoord. J. Demulder 1
01/2000 Wie helpt zoeken?   32
01/2000 Aanwinsten voor ons archief – Tip - Activiteiten   29 - 31
01/2000 Uit de boekenkast. P. Vanden Berghe 27 - 28
01/2000 Overzicht van herbergen en kantines te Oostkamp 1779 – 1780. J.Demulder 19 - 26
01/2000 Bruggendraaiers te Moerbrugge. J. Van Slambrouck 2-18
01/2000 Voorwoord. J. Demulder 1

Artikel categorie: