Beeldbank in De Merel

Vanaf december 2008 zal er in elke editie van het gemeentelijk infoblad De Merel een bijdrage opgenomen worden over de stand van zaken bij de werkgroep Beeldbank. Het is o.m. de bedoeling om op deze manier foto's die moeilijk te beschrijven zijn onder de aandacht van een groot publiek te brengen. 

 

 

Artikel categorie: