Bibliografie over Oostkamp (in opbouw)

N.B. Deze lijst wordt verder afgewerkt. Er wordt ook een synopsis opgesteld voor elk werk. Wie voelt zich geroepen om hierbij te helpen?

 

Bouljon B., Oostkamp, Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme in oude prentkaarten, 1981, 116p.

Bouljon B., Het Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme van toen, Brugge, 152p.

Bouljon B., Sint-Pietersschool Sint-Leocollege: 100 jaar vrij katholiek onderwijs voor jongens in Oostkamp, 1979, 206p.(ill.)

Claeys G., Oostkamp in oude prentkaarten, 1972, 52p.(ill.) (herdruk in 2000) 

Claeys G; De gemeente Oostkamp, 1980, 206p. (ill.)

Claeys G., De gemeente Oostkamp (tweede boek), 1981, 207p., (ill.)

Claeys G., De kastelen van Oostkamp, 1980, 32p. (ill.)

Claeys G., Kroniek van Oostkamp, 1985, Brugge, 408p. (ill.)

Claeys G., Oostkamp onder de oorlog 1914-1918, 150p.

Dewulf-Heus R., Heemkundige Kring M. Van Coppenolle: De volkstelling te Oostkamp in het jaar 1740, 1976,27p.

Eeckeman Willy, West-Vlaams genootschap voor familie- en wapenkunde: Graf- en gedenkschriften in de Sint-Pietersbanden te Oostkamp, 1987, 74p. (ill.)

Gervoyse P., Van Colen R., e.a., Oostkamp, beeld in beweging, 2000, 120p. (ill.)

Haerynck S., De verbinding Brugge-Kortrijk: een Oostenrijkse weg (1738-1775), Leuven, 1997 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling).

Ryserhove A., Oorlog 1944 aan de Moerbrugge, op het Beverhoutsveld en op de Gevaerts, 1994, 62p. (ill.)

Smessaert G., Postgeschiedenis van Oostkamp, 1989, 65p. (ill.)

Vlaemynck C., De slag om Moerbrugge: 8-12 sept. 1944: toen Brugge bevrijd werd, 1980, 108p. (ill.)

Artikel categorie: