De Piste

“Op zondag 21 juli a.s. heeft de inhuldiging plaats van den "Hippodrome Gruuthuuse". Deze nieuwe renbaan is volgens kenners een van de merkwaardigste en snelste van het land. Zij is gelegen in het eigendom van Graaf Louis d'Ursel langs den steenweg van Oostcamp naar Hertsberghe op ongeveer 600 meter van het centrum der gemeente. Het weelderig groen en de hooge beuken maken een kader verrukkend schoon. Groote betonnen tribunen waarop ongeveer duizend personen kunnen plaats nemen, staan midden de pesage, dat men met reden kan zeggen dat het een modelinrichting is. " (Brugsch Handelsblad, 13 juli ‘35)

Sinds 1935 was Oostkamp een attractie rijker. En wat voor een! Tientallen jaren lang (‘30, ‘40 en ‘50) werden er spectaculaire paardenkoersen georganiseerd.  Op de affiche prijkten klinkende namen zoals: Pere Leon, Oneciphore, Golden Mac Elwyn, enz... Er gingen ook motorkoersen door. Deze koersen lokten heel wat buitenlandse deelnemers: Spinks (Australië), Bishop (Engeland), Buttler en Graf (beiden Duitsers), Chapiler en Jean-Roger (Frankrijk). Daarnaast stond het plein open voor boogschieten en ging er de ‘Grote Internationale Baankoers van Oostcamp-Brugge’ door met o.m. Morelli, Rebry en natuurlijk ook Romain Maes.

Deze Hippodrome Gruuthuse is intussen al een heel eindje in onbruik geraakt. In het domein van het kasteel Gruuthuse (privédomein!) kan je nog een deel van de tribune zien.

 

 

 

 

 

Tags: 

Artikel categorie: