Deugd Baart Vreugd Waardamme (door Charlotte Maesen)

De Koninklijke Harmonie Deugd Baart Vreugd is de Waardamse muziekvereniging die al meer dan een halve eeuw een succesverhaal kent.

Op 1 augustus 1958 werd de muziekvereniging gesticht ‘in de schoot van de gelijknamige toneelbond’. De Waardamse toneelkring ‘Deugd Baart Vreugd’ was toen al zo’n 30 jaar actief. Toenmalig burgemeester Ides Janssens de Bisthoven, Jozef Vanhauwaert, Valère Verhelst en later ook Adolf Bauwens gingen samen op zoek naar een lesgever en muzikanten. Zij dachten onmiddellijk aan het toenmalig schoolhoofd Albert Bleyaert. Hij werd aangesproken en aanvaarde de taak om de opleiding van de jonge muzikanten, alsook de repetities, op zich te nemen.

Er werd een bestuur aangesteld. Ides Janssens de Bisthoven werd erevoorzitter, Adolf Bauwens was voorzitter, Jozef Vanhauwaert was ondervoorzitter. Albert Bleyaert werd muziekleider. Valère Verhelst was secretaris. De schatbewaarder was Charles Vanhauwaert. Maurice Verhelst en Frans Denolf waren de afgevaardigden van de muzikanten.

Een zestiental enthousiaste jongelingen begonnen met notenleer. Er werden enkele instrumenten gekocht met geld van de toneelbond. Deze zat op dat moment goed bij kas. De repetities konden plaatsvinden in de loods van Jozef Vanhauwaert.

Op 11 november 1958, na heel wat oefening, stapten ze met 14 muzikanten voor het eerst de straat op. Dit was de eerste keer dat DBV zich officieel aan het Waardamse publiek vertoonde. Vanaf dat moment vond er geen inhuldiging, optocht, plechtigheid of feest plaats zonder dat er voor muziek gezorgd werd door Deugd Baart Vreugd. Zo zijn er de inhuldiging van burgemeester of pastoor, de jaarlijkse 11 november- en Rerum Novarumvieringen, de Blasius- en septemberkermis….

De eerste grote uitgave werd gedaan voor de aankoop van een kepie. Dit was in 1959. Zo’n vijf jaar later, in 1964 kregen de leden voor het eerst een volledig uniform. Natuurlijk moest hiervoor de kas gespijsd worden. Dit gebeurde vooral door de jaarlijkse ‘Vlaamse Kermis’ op het domein van kasteel Rooiveld. Dit was telkens een voltreffer.

Geleidelijk aan vonden er  ook vele uitstappen buiten Waardamme plaats. Dit bijvoorbeeld door de deelnames aan verschillende muziekfestivals in Oostkamp, Wingene, Lichtervelde… Er waren ook enkele uitstappen naar La Roche en de Wieze-oktoberfeesten.

Tijdens een dipje in de jaren zeventig besliste Albert Bleyaert om ontslag te nemen als dirigent. Dhr. Bleyaert bleef wel nog spelend lid maar de taak van dirigent werd overgenomen door Roger Vansteelant. De vereniging kende tot nu toe nog maar vier dirigenten: Albert Bleyaert (1958-1971), Roger Vansteelant (1971-1987), Johan Schotte (1987-2006) en Mieke De Meyer (2006-heden).

In 1972 deden de eerste vrouwelijke muzikanten hun intrede en nog eens twee jaar later werd het eerste Ceciliaconcert georganiseerd. Sindsdien is dit nog jaarlijks een voltreffer in Waardamme. De verbroedering met ‘Mit Musikzug AC’ uit het Duitse Aachen-Brand vormt een hoogtepunt in het vijftig jarig bestaan van de muziekvereniging.  

In 1980 werd er gezorgd voor een nieuw uniform, het tweede in de rij.

Op 1 augustus 2008 kreeg Deugd Baart Vreugd een Koninklijke titel. Vanaf dat moment mochten zij zich de Koninklijke Harmonie noemen. Ook dit ging gepaard met de nodige plechtigheden. Tijdens de laatste jaren zijn er zo’n 70-tal leden. Het doel is nog altijd: een jong publiek aantrekken. 

Artikel categorie: