Het project "Boerderijen"

In 2004 stond de Open Monumentendag Vlaanderen in het teken van natuur en monumenten. Voor de Heemkundige Kring Oostkamp was dit de ideale aanleiding om een project rond historische hoeven en boerderijen op te starten. 

De gemeente Oostkamp wordt, als landelijke gemeente aangrenzend aan Brugge, gekenmerkt door twee opvallende types van waardevolle gebouwen. Enerzijds zijn er de kastelen of landelijke burgerwoningen, anderzijds de hoeven. Het eerste type van woningen is al in verschillende publicaties aan bod gekomen. De historische hoeven daarentegen zijn nog weinig onderzocht. In 2003 diende de Heemkundige Kring Oostkamp daarom een subsidiedossier in bij het Vlaamse Contactforum voor Erfgoedverenigingen (VCM) om in Oostkamp een inventaris en een naslagwerk op te maken van onze historisch waardevolle hoeven. Het project kreeg een financiële ondersteuning van 1 250 euro toegewezen. Kort na deze goedkeuring werd binnen de vereniging een werkgroep boerderijen opgericht. Bedoeling van de werkgroep is het inventariseren van alle historische hoeven in het gebied Oostkamp. Hiervoor gaan de leden van de werkgroep per straat alle gebouwen af. Met een steekkaartsysteem leggen ze de bijzonderste kenmerken van de landelijke gebouwen vast en vullen dit verder aan met foto’s en een plattegrond. Deze stap is uiterst cruciaal om een duidelijk beeld te krijgen van wat nog aanwezig is op Oostkamps grondgebied. Alle gegevens worden gecentraliseerd in een databestand. Daarna worden een aantal hoeven geselecteerd omwille van hun geschiedenis (eventueel hun familiale geschiedenis) of bouwkundige waarde. Deze hoeven worden grondiger ‘doorgelicht’ met een bouwkundig onderzoek aangevuld met archiefstudies, literatuur, oude prenten of foto’s, enz…

 

 

 

 


 

 

De werkgroep boerderijen bestaat momenteel uit:

Breyne Jan

Demulder Jan

Dujardin Gabriël

Martens Johan

Plasschaert Dirk

Smessaert Georges

Vande Ginste Sebastian

Vanden Berghe Patrick

Verschilde Marc

 

Als je zin hebt om hier bij aan te sluiten dan kan je steeds contact opnemen met Jan Demulder.

 

Artikel categorie: