HKO valt in de prijzen

Om de vier jaar reikt de KVNS (Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon) die haar zetel heeft in Antwerpen de Delaunoisprijs uit. Voor de editie 2007 werd gezocht naar projecten rond agrarisch patrimonium in Vlaanderen. Er werden 17 projecten ingediend die door de jury vakkundig beoordeeld werden. HKO diende haar Inventaris van Oostkampse hoeven in.

 

We zijn in 2004 met deze inventaris gestart. We hebben ons voorgenomen elk jaar een drietal hoeves te onderzoeken. We vertrekken telkens vanuit de actuele toestand (situatieschets, actueel fotomateriaal, actuele beschrijving) en duiken vervolgens het verleden in op zoek naar de historische wortels van de hoeve. Om dit project te realiseren werd een werkgroep opgestart. We hebben een tiental vrijwilligers bereid gevonden hier hun schouders onder te zetten.

De resultaten van het onderzoek worden elk jaar ter beschikking gesteld als een aanvulling op de groeimap waar we in 2004 mee begonnen zijn.

 De jury reikte 4 prijzen uit. HKO kreeg de prijs van het meest sympathieke project door niet-professionelen. De jury was vooral lovend over het concept, het vlotte taalgebruik en het sensibiliserende karakter. Aan deze prijs hangt een geldbedrag van 300 euro vast. HKO is heel opgetogen met deze blijk van appreciatie voor het werk van onze kring.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Artikel categorie: