hoeve Rustenburgh en omgeving

De hoeve 'Rusteburgh' (Boudewijnlaan 72, beschermd bij K.B. van 16 oktober 1979) dateert uit de 17de eeuw, zoals blijkt uit het jaartal '1650' op een van de balken in het woonhuis.

De oudste afbeelding van de boerderij is terug te vinden in een omloper uit 1750. De hoeve bestond uit twee losse gebouwen, die in L-vorm rond het erf opgesteld waren. Het landbouwbedrijf werd in de loop van de 19de eeuw uitgebreid tot een complex op U-vormig grondplan. In de loop van de 20ste eeuw werden verschillende gebouwen gesloopt en kwam de boerderij aan de rand van een verkaveling te liggen. De vervallen hoeve 'Rustenburgh' werd in 1987-1989 volledig gerestaureerd en herbestemd tot woning. De verbinding tussen het woonhuis en de achterliggende schuur werd gesloopt, waardoor de boerderij werd herleid tot de volumes uit 1750. Op basis van talloze bouwsporen werden de oorspronkelijke ramen en poorten van het boerenhuis opnieuw opengemaakt. De opkamer, die in bijzonder slechte staat verkeerde, moest grotendeels herbouwd worden. Het bakstenen woonhuis met aanpalend stalgedeelte bewaart nog verschillende waardevolle interieurelementen zoals oorspronkelijke moer-en kinderbalken, een 17de eeuwse barokke schouw en een getelmerkte dakkap. De onmiddellijke omgeving van de hoeve 'Rustenburgh' werd samen met de 18de-19de eeuwse boerderij in de Boudewijnlaan 75 als dorpsgezicht beschermd.

tekst overgenomen uit: Cornilly J., Monumentaal West-Vlaanderen (deel III), Brugge, 2005, 288p. (ill.

Artikel categorie: