Inventarisatie Bouwkundig Erfgoed

In de periode april 2006 - mei 2007 werd door het  Agentschap R-O Vlaanderen - Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid een inventaris van het bouwkundig erfgoed van de fusiegemeente Oostkamp opgesteld.Dit gebeurde in het kader van de lopende, geografische inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. 

 

 

Concreet bestaat de opmaak van deze inventaris uit veldwerk, aanvullend literatuur- en archiefonderzoek en het uitschrijven van teksten. Dit gebeurde door Aagje Vanwalleghem, erfgoedconsulent van de Afdeling R-O West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed, en bouwhistorica Silvie Creyf. Zij prospecteerden te voet en met de auto alle straten van de gemeente, fotografeerden het waardevol bouwkundig erfgoed en beschreven dit aan de hand van een inventarisfiche, aangevuld door gegevens uit bijkomend onderzoek.


Al deze gegevens zijn nu verzameld in een tweedelig inventarisdocument, dat naast een historische inleiding per gemeente, de beschrijving van 566 items en 340 straatinleidingen inhoudt (totaal 670 p.). Het eerste deel bevat de inventaris van de deelgemeente Oostkamp, het tweede deel bevat de inventaris van de deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed kan als uitgangspunt dienen voor de selectie van beschermingsvoorstellen. Momenteel zijn er verspreid over het grondgebied van de gemeente 8 beschermde monumenten, 3 dorpsgezichten en 7 landschappen. Tevens kan de inventaris een hulpmiddel zijn bij de uitbouw van een duurzaam lokaal onroerend erfgoedbeleid en dienen als gids voor het bouwkundig erfgoed in de streek en als aanzet tot verder wetenschappelijk onderzoek.


Deze inventaris (€ 8/deel) is verkrijgbaar bij Sebastian Vande Ginste, Korte Kwadeplasstraat 8, 8020 Oostkamp en bij Afdeling R-O West-Vlaanderen-Onroerend Erfgoed, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge. Tevens verkrijgbaar op cd-rom voor 2,5 €.

 

De gegevens uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed zijn tevens opgenomen in een databank op de website van het VIOE (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) : www.vioe.be.

 

 

Artikel categorie: