kanaal Brugge-Gent

Het kanaal Brugge-Gent is een bevaarbare waterloop die de verbinding vormt tussen Oostende en Gent, over Brugge. Te Gent staat het kanaal via de Ringvaart in verbinding met de Leie en de Schelde. In de regio Gent is het kanaal bekend als de “Brugse Vaart”, in de regio van Brugge als “Gentse Vaart” (Brugge – Gent) of  “ Oostendse Vaart” (Brugge – Oostende).

In de 13e eeuw werd met het graven van het kanaal gestart. Men vertrok te Brugge en volgde de bedding van de Zuidleie en wilde een aansluiting vinden met de loop van de Hoge Kale om zo tot Gent te kunnen doorstoten. Door de natuurlijke loop te volgen ontstond het slingerende karakter van dit kanaal. Op sommige plaatsen ligt het kanaal diep ingesneden in het landschap omdat men hoge zandruggen moest dwarsen. Hier en daar bevinden zich ‘oude armen’ die ontstonden door het rechttrekken van de bochten.
Jarenlang ondervond de scheepvaart last op een bochtig gedeelte met geringe diepgang ter hoogte van St.-Joris–Ten–Distel, nu nog gekend als de ‘Miseriebocht’. Dit werd verholpen door een nieuw stuk waterweg met breder profiel aan te leggen tussen Beernem en de grens met Oost-Vlaanderen. De oude kanaalarm bleef behouden. Bij de recentere aanleg van de keersluis te Beernem werd bij de rechttrekking eveneens de oude kanaalarm bewaard, nl. de ‘Gevaarts’.

 

De loop van dit kanaal op Oostkamps grondgebied levert veel verschillende gezichten.  Vanaf Steenbrugge zien we de historische hoeve “Joyeuse Pensée” en  de verschillende oorlogsbunkers. De nieuwe brug te Moerbrugge doet ons terugdenken aan het oorlogsgeweld in de septemberdagen van 1944. Even verder ligt het Beverhoutsveld waar in 1382 de Bruggelingen met de Gentenaars slaags geraakten precies omwille van dit kanaal. Onderweg zien we ook de ‘Warandeputten’ en de ‘Leiemeersen’, twee gebieden die door Natuurpunt v.z.w. worden beheerd. Door het herinrichten van dit gebied, met een respect voor de oorspronkelijke loop van de Zuidleie, bekomt men prachtige, authentieke natuur.

Artikel categorie: