Kasteel Schoonhove met parkgebied

Het kasteel bevindt zich in de Boudewijnlaan. Het werd beschermd bij K.B. van 16 oktober 1979. Bij K.B. van 13 februari 1980 werd ook het park beschermd.

Een schets in een omloper uit 1750 toont ongeveer op de plaats van het huidige kasteel 'Schoonhove' een omwald gebouw. Het huidige kasteel werd in 1754 in opdracht van de familie Rotsaert d'Hertaing opgetrokken. Hun wapenschild en het bouwjaar staan weergegeven in het fronton dat de tuingevel bekroont. Het was een vrij sober classicistisch gebouw op rechthoekig grondplan, met gepleisterde gevels van twee en een halve bouwlaag en negen traveeën. Het oorspronkelijke uitzicht is bekend dankzij een vroeg-19de-eeuwse tekening. Wellicht werd kort na de bouw van het buitenhuis ook de regelmatige tuin aangelegd, die herkenbaar is op de Ferrariskaart (1770-1778). Een deel van de centrale as uit deze tuin is nu nog te herkennen in de parkaanleg.

Het huidige uitzicht van het kasteel dateert in belangrijke mate uit de 19de eeuw. In 1872 werd het kasteel aan de tuinzijde uitgebreied met twee vooruitspringende hoektorens en werd er voor de drie centrale traveeën een terras geplaatst. De twee vooruitspringende hoektorens aan de straatzijde dateren uit 1883. Vermoedelijk werden in datzelfde jaar ook de drie centrale traveeën aangepast en verhoogd.

Een laatste kleine uitbreiding aan de zijkant dateert uit 1910. Na de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel een tijdlang als vakantieverblijf voor jeugdbewegingen gebruikt. Het vervallen gebouw werd in 1980 volledig gerestaureerd en opnieuw bewoond.

Het kasteel 'Schoonhove' bewaart een gave interieuraankleding, daterend uit de 18de en 19de eeuw. Het centrale salon werd tijdens de late 18de eeuw volledig gedecoreerd in Lodewijk XVI-stijl. Opmerkelijk is ook de eetmaker, met een vroege 19de eeuwse stucwerkdecoratie met empiremotieven zoals sfinxen en lotuspalmetten. Achter het kasteel strekt zich een ruim park in Engelse landschapsstijl uit, dat als landschap beschermd werd. De belangrijkste componenten van het park zijn een groot gazon, een door een beek gevoede vijver met een eilandje en een uitgestrekt bosgebied waarin onder andere een ijskelder terug te vinden is.

 

  

tekst overgenomen uit: Cornilly J., Monumentaal West-Vlaanderen (deel 3), Brugge, 2005, 288p. (ill.).

Artikel categorie: