lied n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 1911

Tijdens de Oostkampse gemeenteraadsverkiezingen van 1911 ging het er duidelijk hard aan toe. In onderstaande liedtekst wordt opgeroepen om te stemmen voor de rode en blauwe oppositie.

Dit kieslied moest gezongen worden op de zangwijze Caroline. De titel luidt De Vlucht naar Egijpte.

 

 

   

 strofe I 

Ja, vrienden ‘t is weer kiezing
‘t is nu of nooit te doen 
we gaan voor hen ter stemming
die ons rechten behoên
dat z’hun matten oprollen 
die’t volk altijd verraân 
w’hen genoeg van hun lollen
z’hen ons genoeg misdaan  

 

 strofe II 

Ze willen Oostkamp scheiden
want Hertsberghe is een last 
we trachten ‘t uit te breiden
zoals ‘t een groot dorp past!
de lasten gaan verhogen
van acht duist frank per jaar
Zoo w’hun schoolwet gedoogen, 
dan worden w’het gewaar! 

 

strofe III

‘t Veld wordt nu opgeslegen
‘t Is een waare schand
‘t Muziek zijn z’ongenegen
den dans wordt aangerand!
wie eeuwig slaaf wil blijven
zal stemmen voor kaloot
wie ‘t onrecht wil verdrijven
stemt zeker blauw en rood!

 

 

refrein (1)


doet ze vliegen 
doet ze vliegen 
doet ze vliegen van ‘t stadhuis!
want ze liegen
en bedriegen 
en verdienen eene buis!
Stem voor Evraert
en voor Mostaert 
Voor Van Reybrouck en Blondeel 
Stemt voor Bultynck
en voor Beuslinck
d’andre maken toch geen deel! 

refrein (1)

 

doet ze vliegen 
doet ze vliegen 
doet ze vliegen van ‘t stadhuis!
want ze liegen
en bedriegen 
en verdienen eene buis!
Stem voor Evraert
en voor Mostaert 
Voor Van Reybrouck en Blondeel 
Stemt voor Bultynck
en voor Beuslinck
d’andre maken toch geen deel!

 eindrefrein (2)

 

ziet ze vliegen
ziet ze vliegen
ziet ze vliegen van ‘t stadhuis
‘t zal ze leeren
slecht regeeren
en rond rijden met een buis
‘t is nu Evraert
Hoste en Mostaert
Blondeel, Reybrouck en vriend Braet
Die met Bultynck en met Beuslinck
zullen baas zijn in de raad!

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

Artikel categorie: