lied n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 1938

Onlangs dook een lokaal verkiezingslied op dat werd geschreven n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 1938. Het is getiteld ’Het Lied der Gemeentebelangers’.

Het is niet duidelijk op welke wijs het moet gezongen worden. 

Op 1 januari 1939 werd Pierre van der Plancke de nieuwe burgemeester. Hij volgde de in 1937 overleden Albert Peers de Nieuwburgh op.   

-1-

Zou u het niet vervelen

Als ik een liedje zing

Maar het kan my niet schelen

‘t is over de kiezing.

De stryd die was zeer heftig

Feller kon het niet zyn

Toch bleven wy steeds deftig

Spyts ook hun vuil venyn

‘k Zeg het u voorwaar

Ja ’t is voor zes jaar

En nu werken zonder gevaar

 

- Refrein -

Ja o Ja, d’ouwe kliek is om zeep

Ja o Ja, d’ouwe kliek is om zeep

Ja o Ja, d’ouwe kliek is om zeep

Want we zitten er achter

Met ons nieuwe zweep

‘t Is den eersten keer

Dat ons lyst opkwam

Zonder dralen tegen allen

Voor Oostkamp’s goede faam

 

-2 -

Toen wy zonder veel muziek

Ten Stryde trokken alras

Riep ’t oud bestier en z’n kliek

Dat het onmogelijk was

‘t Waren al nieuwe leden

Flinke mannen ’t echte ras

En zooals z’hebben gestreden

Zei elk dat ’t schoone was

Ja ’t is goed gegaan

Niemand kon er aan

D’Ander zyn achteruit gegaan

 

- refrein -

 

 -3-

Ze begonnen te schrijven

Ze zetten alles op touw

Om ons te vangen, te benauwen

Maar wy bleven die trouw.

En zy  mieken ons reklaam

Ja ‘t kwam hun duur te staan

Den uitslag gaf hun ‘nen klop

Ze vlogen hals over kop

Ze wilden het stadhuis

Maakten veel gedruisch

En kregen een schoone buis

 

- refrein -

 

-4-

Toen kwam de kiezersdag

Wy allen stemden ‘Pier’

En zorgden voor plezier.

En nu hebben ze berouw

Laat ze maar raisonneeren

Aan ons is het beheer

W’ hebben wat wy begeeren

Onzen nieuwen Burgerheer.

We zullen  nu voortaan

Vereenigd als een man

Onze leiders ter zyde staan.

 

 

 

 

Artikel categorie: