Macieberggrot (Fonteinstraat)

Deze grot, die toegewijd is aan de O.L.V. der zeven Weeën (feestdag 15 september), is gebouwd met veldstenen die ter plaatse gewonnen zijn. Binnen staat het beeld van  “Maria der Smarten” op een kleine sokkel. Er zijn ook twee stoelen voorzien voor de gelovigen. Langs de buitenkant van de grot bevinden zich de afbeeldingen van “de Vijf Droeve Mysteriën”.

Deze zijn late samen met de uitbouw van de grot, bijgebouwd, want aan de achterzijde zien we het jaartal 1920 staan. Rond de buitenzijde van het domein staan de Zeven Smarten van Maria uitgebeeld. De borden waren eerst in beton maar in 1990 zijn ze vervangen door geschilderde exemplaren. Vóór de grot bevinden zich een twintigtal zitbanken en een bloemperk. De twee grote linden herinneren nog aan de oorspronkelijke dreef.

Idalie Verschilde zou in haar slaapkamer een verschijning gekregen hebben van O.L.V., die haar opdroeg om een kapel te bouwen. De kapel werd, begin 1914, gebouwd in familieverband en met vrijwilligers. De metser van dienst was Petrus Demeyer uit de Walstraat. Hij was de schoonvader van haar zoon Mieltje, die gehuwd was met Maria Demeyer. Als bouwstenen gebruikte men de veldstenen die Henri bovenhaalde bij het ontzanden. Door overerving ging de kapel eerst over op Miel Verschilde en dan op zijn dochter Margerite. Haar kinderen (de erfgenamen van Hollevoet Camille – Verschilde Margerite) verkochten dan de ‘grond met opgerichte O.L.V. grot’ op 17 december 1982 aan de kerkfabriek van St. Pieter te Oostkamp voor de prijs van 150.000 fr. De akte is niet verleden voor een notaris maar het is de toenmalige burgemeester, Ward Demuyt, die optreedt als behandelend ambtenaar . De kerkfabriek is nu dus de huidige eigenaar van de grot.

Artikel categorie: