orgel in de Sint-Pietersbandenkerk

Het orgel werd beschermd bij K.B. van 25 maart 1980.

 

De Ieperse orgelbouwer Jacob Van Eynde bouwde in 1717 een orgel voor de Sint-Pietersbandenkerk van Oostkamp. Het bouwjaar is terug te vinden op de barokke orgelkast. In het rijke houtsnijwerk zijn afbeeldingen van muziekinstrumenten, florale motieven en twee musicerende engelen verwerkt. In de loop van de 18de en 19de eeuw werd het instrument herhaaldelijk hersteld door bekende orgelbouwers als Andries Berger (1749), Gerrit Hooghuys (1827) en Charles Louis Van Houtte (1857). Het doksaal, waarop het orgel staat, werd in 1924 verbouwd en datzelfde jaar wijzigde Jules Anneessens de dispositie. In 1993 bleek een grondige restauratie van het monument noodzakelijk. De reconstructie van hetoorspronkelijke orgel bleek onmogelijk door het ontbreken van archiefgegevens. Met de oorspronkelijke frontpijpen en de twaalf kleine pijpen van het binnenwerk werd een hypothetische reconstructie van het Van Eyndeorgel gemaakt. Het orgel in de kerk van Stalhille, het enig gaaf bewaarde instrument van Jacob Van Eynde, was hierbij het referentiepunt.

 

tekst overgenomen uit: Cornilly J., Monumentaal West-Vlaanderen (deel 3), Brugge, 2005, 288p. (ill).

Artikel categorie: