project beeldbank

We zijn enkele jaren geleden gestart met onze Oostkampse beeldbank. We werken voor dit project samen met Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp en Heemkundige Kring Ruddervoorde. Het is de bedoeling om beeldmateriaal over onze gemeente dat in particulier bezit is te digitaliseren, beschrijven, bewaren en beschikbaar te stellen voor onderzoekers, auteurs en het brede publiek. 

Om ons beeldmateriaal voor het brede publiek beschikbaar te stellen maken we gebruik van het platform dat Provincie West-Vlaanderen aanbiedt. In de provinciale beeldbank zijn momenteel al een paar honderd 'Oostkampse beelden' opgenomen. Deze collectie wordt stelselmatig verder uitgebreid. Je kan deze collectie hier raadplegen. 

Om alles in goede banen te leiden werd binnen onze kring een werkgroep beeldbank opgestart. Deze werkgroep bestaat uit een vijftiental vrijwilligers die zich bezighouden met het opsporen, inscannen en beschrijven van het beeldmateriaal. 

Beschik je zelf over beeldmateriaal over het 'Oostkamp van toen' (verenigingen, straatbeelden, publieke activiteiten,....)? Dan horen we dit graag. We maken een digitale scan van dit beeldmateriaal (de originelen worden binnen de week terugbezorgd). Vervolgens proberen we te achterhalen wat juist op de foto's te zien. Op deze manier leggen we een fotobestand aan dat kan geraadpleegd worden, documenteren we ons verleden en bewaren we ons fotografisch erfgoed. Heb je beeldmateriaal dat we mogen inscannen? Neem dan contact op met Sebastian Vande Ginste (sebastian.vandeginste @ skynet.be).

Heb je zin om aan dit project mee te werken? Graag! Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor wil vrijmaken en hoeft zelfs helemaal niet met de PC te kunnen werken omdat de taken binnen de werkgroep heel divers zijn. Intersse? Neem dan contact op met Sebastian Vande Ginste (sebastian.vandeginste @ skynet.be). 

 

 

 

Artikel categorie: