Publicatie "Van het Schaeck tot 't Oud Wethuys"

 

 

Sinds mensenheugenis staat de Sint-Pieterskerk op het Oostkampse gemeenteplein. Wat velen niet weten, is dat dit gebouw intussen al vijfhonderd jaar gezelschap heeft van een site die doorheen de jaren al heel wat namen heeft gekend: Het Schaeck, Gastof van Vlaanderen… en sinds enkele jaren ’t Oud Wethuys.

De oudste vermelding van Het Schaeck dateert van 500 jaar geleden. Doorheen die vijfhonderd jaar heeft de site het wel en wee van de lokale bevolking gedeeld

Het gebouw werd een aantal keer zwaar geteisterd tijdens conflicten maar herrees telkens weer.

Het was een draaischijf van het sociaal leven in Oostkamp. Er gingen huwelijksfeesten, begrafenismaaltijden en banketten om de meest uiteenlopende redenen door. Het was ook de ankerplaats van heel wat verenigingen.

Ook op politiek vlak speelde deze locatie een belangrijke rol. In de hoogkamer van Het Schaeck vergaderden de ‘heeren van de wet’ van de heerlijkheid Oostkamp. Tot aan het eind van de 19de eeuw was in een deel van het huidige ’t Oud Wethuys het Oostkampse gemeentehuis gevestigd.  

Ondanks het feit dat deze site erg lange tijd een belangrijke rol heeft gespeeld in het dagelijks leven van onze gemeenschap werd er tot op heden nog geen onderzoek naar verricht. We waren als heemkring dan ook onmiddellijk enthousiast toen Georges Smessaert en Marc Verschilde, twee leden van onze kring die hun sporen al verdiend hebben o.a. als medewerker aan onze inventaris van Oostkampse hoeven, voorstelden om zich te verdiepen in de geschiedenis van ’t Oud Wethuys.

Hun erg grondig onderzoek op basis van heel wat onuitgegeven bronnen- en kaartmateriaal resulteerde in een publicatie. Deze publicatie verschijnt n.a.v. de vijfhonderdste verjaardag en zal vanaf 22 december beschikbaar zijn.  Je kan het boek verkrijgen bij Sebastian Vande Ginste, Korte Kwadeplasstraat 8, 8020 Oostkamp (sebastian.vandeginste@skynet.be; 050/841316). Het boek kost €19,5.

Artikel categorie: