Rijksarchief Brugge - Repertoria notariaat Claeys 1798-1921

Marc Verschilde en Jan Demulder stelden dit overzicht van notariële akten 1798 - 1921 van de notariaten Beaucourt en Claeys (Oostkamp) samen.

Het is consulteerbaar in PDF vorm. Met de zoekfunctie (Ctrl-F) kunnen namen teruggevonden worden. Het is mogelijk dat verschillende schrijfwijzen voorkomen.

(lees hieronder meer)

Notarissen moeten een repertorium opmaken van de door hen verleden akten,
In elk artikel van dat repertorium moeten worden vermeld:
- volgnummer van de akte
- datum en aard van de akte
- namen van de partijen
- bondige aanduiding van de onroerende goederen
- vermelding van de registratie; is hier niet opgenomen

De minuten van de akten zijn te vinden in het Rijksarchief Brugge en kunnen aangevraagd worden:
Notaris Beaucourt:
- Jaar VI – 1846 : TBO 132 / 14: dozen 3 – 48
Notaris Claeys:
- Jaar 1847 – 1849: TBO 132 / 14: dozen 49 en 50   https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0513_101720_100337_DUT 
- Jaar 1850 – 1872: TBO 132 / 32: dozen 1 – 23   https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0513_101977_100522_DUT
- Jaar 1872 – 1897: TBO 132/ 45: dozen 1 – 27   https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0513_103362_101606_DUT
- Jaar 1899 – 1921: TBO 183 / 36: dozen 1 - 21   https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0513_101805_100416_DUT

Artikel categorie: