station

Het station in de Everaertstraat werd beschermd bij K.B. van 3 januari 1997.

De spoorlijn tussen Gent en Brugge werd in 1837-38 aangelegd, op basis van een tracé dat al in 1834 was vastgelegd. In augustus 1838 konden de eerste treinen al naar Brugge sporen. De gemeente Oostkamp kreeg pas in 1849 een stopplaats, ter hoogte van de weg die het centrum met Moerbrugge verbond. Een eerste station, een eenvoudig bakstenen gebouwtje, werd in 1865 opgetrokken en in 1877 uitgebreid. Het huidige station van Oostkamp dateert uit 1889. De plannen werden opgemaakt door Henri Fouquet, die sinds 1880 architect principal was bij de Belgische spoorwegen en in die functie onder meer ook de stations van Harelbeke en Oudenaarde ontwierp.

Het sobere gebouw van een bouwlaag en zeven traveeën werd opgetrokken in baksteen, met spaarzaam gebruik van kalksteen. De gepleisterde voorgevel wordt geritmeerd door geblokte pilasters. De wachtzalen voor de reizigers eerste en tweede klas enerzijds en de passagiers derde klas anderzijds waren strikt gescheiden en hadden elk een eigen toegangsdeur. De reizigers kunnen op het perron schuilen onder een luifel in smeedijzer en glas. Aan de overkant van de sporen werd een bescheiden wachthuisje opgetrokkenn waarvan vooral de gietijzeren zuiltjes en de raamtracering merkwaardig zijn.

tekst overgenomen uit: Cornilly J., Monumenteel West-Vlaanderen (deel III), Brugge, 2005, 288p. (ill).

Artikel categorie: