Tentoonstelling 125 jaar gemeentehuis

Met de jaarlijke najaarstentoonstelling van de Heemkundige Kring Oostkamp hebben we in 2007 het gemeentehuis in de kijker gezet.

Het is immers 125 jaar geleden dat het gebouw werd opgetrokken. In 1882 begon de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Vooraleer dit werk werd aangevat was reeds een lange weg afgelegd. In 1870 werd voor het eerst geopperd om het dorpsplein te verfraaien en dit omwille van gezondheidsredenen. Men zou ook overgaan tot een ‘algemeen plan van alignement’ met een herinrichting van het plein. Gaandeweg werd het idee geopperd om van de gelegenheid gebruik te maken om een nieuw gemeentehuis op te richten. Er werd onderhandeld, de mogelijkheden werden bekeken, bepaalde voorstellen werden gedaan…tot men tot het vergelijk kwam om op de plaats van het huis Schaeverbeke een nieuw gemeentehuis te bouwen. Uiteindelijk zou het uitvoeren nog een tijd duren en dit wegens financiële problemen van de gemeente. Na de officiële goedkeuring door de hogere instanties kwam alles in een stroomversnelling terecht. In een tijdsspanne van 6 maanden werd een architect aangesteld, het bestek en de plannen opgemaakt én goedgekeurd, een aannemer toegewezen en werd met de bouw begonnen. In 1883 werd het oude gemeentehuis verlaten (aan de overkant naast het huidige Schaak) en nam het gemeentebestuur zijn intrek in dit nagelnieuw gebouw. De tentoonstelling 125 jaar gemeentehuis is opgebouwd rond 5 thema’s. We belichten de architect René Buyck. We schetsen de evolutie van het dorpsplein. We staan even stil bij de realisatie van het gebouw. We hebben oog voor het gebruik van en de wijzigingen aan het gebouw. Tenslotte hebben we ook oog voor de burgemeesters die al in dit gebouw hebben gewerkt.

De werkgroep die de tentoonstelling realiseerde, bestond uit Jan Demulder, Patrick Vanden Berghe, Marc Senesael van het gemeentelijk archief en Sebastian Vande Ginste. Fotomateriaal werd aangeleverd door Jan Breyne en Bert Bouljon.
 

Artikel categorie: