Veldkapel (Veldstraat)

Het is een neogotische kapel onder een zadeldak van leien. Vooraan zit een grote deur geflankeerd door 2 blinde vensters. Langs de beide zijkanten zitten 2 vensters. De achterzijde is afgerond. Boven op de kapel staat vooraan een klokkentorentje (met bovenop vroeger een windhaan?) en achteraan een kruis.

De Landelijke Gilde en KVLV hebben voor een nieuw klokje gezorgd. Het is gewijd tijdens een mis voor “de vruchten der aarde”. De initialen van de vereniging zijn erin gegraveerd. In de eerste helft van juni 2001 heeft men het op zijn plaats gehangen in de lege klokkenstoel. Rondom de kapel ligt een smal pad. Dat is in het voorjaar van 2000 heraangelegd. De deur en de ramen zijn in roodbruin geschilderd. De kapel wordt omgeven door enkele bomen. In het grasperkje achter de kapel staat nu een picknicktafel met een fraai uitzicht op het Beverhoutsveld...

Binnen staat een groot Mariabeeld op een houten sokkel. Daaronder staat een bank voor de offergaven ( bloemen, kaarsen) en dankbetuigingen. Er staan ook een ijzeren kaarsenhouder en een tiental bidstoelen. Aan de linkerwand, naast het altaar, hangen twee houten borden met de volgende tekst:

“ Dank aan O.L.V. om de bescherming tijdens het
oorlogsgeweld om ‘de slag van Moerbrugge en
‘t Beverhoutsveld’. 8 - 12 september 1944.
Onze dierbare medeburgers en alle militaire
slachtoffers bij dit gebeuren indachtig, in ‘t bijzonder
de dappere Canadese bevrijders v.d. 10° inf. brig.
Bidden we voor de vrede. O.L.V. bid voor ons.”

 

Ernaast hangt een tweede bord met de tekst:

“ To our valiant liberators of the Can. Army.
10° Inf. Brigade - Moerbrugge sept. 1944.
..................
In Flanders fields where poppies blow,
Between the crosses row on row..+...+...+...+
That mark our place where we killed...
Ypres 1915 world war I       Luit. Kol. J.Mc Crae
Only nuts want war “.

 

Volgens bepaalde bronnen zou vroeger op deze plaats de parochiale kerk van de heerlijkheid van Beveren gestaan hebben. Deze kerk zou op 3 mei 1382 (dag van de Heilig - Bloedprocessie) door de Gentenaars, tijdens de veldslag van het Beverhoutsveld (Gent tegen Brugge), vernield zijn en daarna nooit meer herbouwd zijn. Volgens andere bronnen heeft daar nooit een kerk gestaan en is de oorsprong de uiting van landelijke vroomheid. Deze uitleg zal waarschijnlijk wel de meest juiste zijn. Het was immers een gewoonte om op de rand van een Gemene Weide of gemeenschappelijk gebied (zoals het Beverhoutsveld was) een kapel te bouwen. De naam Veldkapel is trouwens afgeleid van Beverhoutsveld en heeft niets te zien mat akkers, velden of weiden (cfr. in het Frans: chapelle de la bruyère). Bij de eerste optekening voor het kadaster in 1835 is de kapel reeds aanwezig en staat er als eigenaar: “De Regierders van Beverhoutsveld”. Het grote perceel heide, met slechts enkele voetwegels erdoor, staat aangeduid en benoemd als “ aan  het kapelletje”.

 

De gemeente is eigenaar geworden van deze kapel in het begin van de  20e eeuw. Toen werd het Beverhoutsveld, na jarenlang touwtrekken, verdeeld door een uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge op 2 juli 1902. De verdeling van het Vrijdom geschiedde in de verhouding: Oedelem 8/13de, Oostkamp 3/13de  en 2/13de voor Beernem. De Veldkapel zal deel hebben uitgemaakt van het stuk dat aan Oostkamp werd toevertrouwd en is zo in het bezit gekomen van de gemeente.

Tijdens de slag om Moerbruggge in september 1944 is de kapel, net zoals vele andere gebouwen in deze hoek van Oostkamp, deels kapotgeschoten. De borden in de kapel zijn getuigen van de  levendigheid waarmee deze bevrijdingsdagen nog herinnerd worden. Het is aannemer André De Baecke, die samen met architect Goormachtigh, de kapel hersteld heeft. De gemeente doet het groot onderhoud van de kapel (scheren van de hagen, schilderwerk binnen, onderhoud van het voetpad rondom de kapel,...). Het dagdagelijkse onderhoud van de kapel (vegen, kaarsen aansteken, de deur sluiten ‘s avonds, verse bloemen plaatsen,...) gebeurt door mevr. Irma Viaene

Artikel categorie: