Vloedhoeve

In 2002 werd de Vloedhoeve afgebroken. Deze hoeve (Kapellestraat 117) lag tussen het kasteel De Cellen en de autosnelweg E40 aan de Rivierbeek. De eigenaar, Philippe vander Plancke, wilde deze hoeve slopen om de gemeentelijke taks op leegstand te voorkomen. Vanuit Monumenten en Landschappen kwam in eerste instantie een negatief advies. Iets later werd de hoeve toch afgebroken.  

Deze hoeve (zoals veel andere trouwens) heeft een interessante historische achtergrond. In het landboek (ommeloper) van de heerlijkheid Erkegem, opgesteld door Jacques Lobberecht in 1661, lezen we in het 14e begin, artikel 1 het volgende: “…444 roeden lant met de hofstede daer upstaende daer ollivier hellebuijck woont…” Zowel Ollivier als zijn vrouw waren poorters van Kortrijk, wat er toch op wijst dat ze meer dan gewone landbouwers waren. In een kopie van dit landboek uit 1797 lezen we naast dit zelfde artikel dat het gaat om: de hofstede casteel Erckegem  welke nu de Vloedhoeve is. HKO-lid Georges Smessaert is bezig met een studie over de heerlijkheid Erkegem. Na het afronden van deze studie zullen er waarschijnlijk nog meer gegevens over deze hoeve en haar bewoners vrijkomen.

 

Artikel categorie: