Waardammes gouden koster: Jozef Vanhauwaert (door Charlotte Maesen)

Jozef Vanhauwaert was een dorpsfiguur uit Waardamme. Iedereen kende hem wellicht doordat hij zo’n goede vijftig jaar koster was in deze parochie. Maar Jozef Vanhauwaert was meer dan alleen koster.

Jozef Vanhauwaert werd geboren op 18 juni 1920 in de Kerkstraat 3 in Waardamme. Na zijn lagere schoolperiode in Waardamme trok hij naar het Klein Seminarie in Roeselare. Daar volgde hij Grieks-Latijnse en leerde hij ook op de piano spelen. Hij ging er naar school tot hij de leeftijd van 17 jaar bereikte. Vanaf die leeftijd bleef Jozef thuis om zijn ouders te helpen in hun zaak. Zij hadden namelijk  een voedingszaak, ‘Voedingswaren Vanhauwaert’. Deze zaak wordt tot op vandaag nog gerund door de zonen Vanhauwaert.

Hoe Jozef uiteindelijk koster werd, is een toevallig verhaal. Waardammes pastoor van toen, pastoor Dhaelewyn, had af en toe wel eens een woordwisseling met de toenmalige koster Vermeulen. Toen die laatste zijn bevoegdheid niet meer zag zitten, vond de pastoor dat koster zijn wel iets was voor Jozef. Zo gezegd, zo gedaan. Jozef volgde hiervoor eerst orgellessen bij de koster van Zwevezele. Hij moest ook het gregoriaans leren. Nadat hij zo’n drie maanden lang een opleiding volgde, werd hij uiteindelijk in 1938 koster van Waardamme.

Het leven om en rond de kerk verliep dan nog heel anders dan vandaag. Er was een dagelijks gezongen mis, op zondag waren er twee misvieringen met daarna nog de vespers. Tijdens de maanden mei, juni en oktober was er ook nog het lof.

Jozef deed tijdens zijn halve eeuw als koster bij maar liefst zeven pastoors dienst. Deze waren Vandenbossche, Vandermeersch, Rooryck, Ghyselen, Vanwijnsberghe en Frans Lateur.

Jozef Vanhauwaert werd zelf tijdelijk vervangen door de Ruddervoordse gemeentesecretaris Joseph Eeckman op het moment van zijn legerdienst en krijgsgevangenschap.

Zo’n vijf jaar nadat Jozef officieel koster werd, huwde hij in 1943 met Martha Bultinck uit de Kortrijksestraat in Waardamme. Samen voerden zij handel in voedingswaren, het bedrijf gesticht door zijn ouders.

Het feit dat Jozef meer dan 50 jaar dienst deed als koster van de Sint-Blasiusparochie, werd niet over het hoofd gezien. Op 19 maart 1988 bracht de parochiegemeenschap en het hele Waardamse verenigingsleven hulde aan de koster. Er vond een eucharistieviering plaats waar het parochiaal zangkoor en de fanfare voor sfeer zorgden. Leon Vanhollebeke mocht namens de kerk en het bisdom Jozef met het gouden kruis van Sint-Donatianus onderscheiden. Dit gebeuren ging ook gepaard met een receptie ter ere van Jozef Vanhauwaert.  Ook de inwoners van Waardamme zorgden voor een verrassing. Ze schonken de koster en zijn vrouw een waardevol tuinmeubel-set.

 Jozef was meer dan alleen koster. Hij was ook de stichter van het parochiaal koor van Waardamme, dit in samenwerking met dhr. Bleyaert. Met onder andere dhr. Janssens de Bisthoven, Adolf Bauwens, Valère Verhelst, Albert Bleyaert… richtte hij dan weer de fanfare ‘Deugd baart Vreugd’ op. Deze werd gesticht in het jaar 1958. 50 jaar later, in 2008, kon ‘Deugd Baart Vreugd’ een koninklijke titel verkrijgen. Vanaf dat moment werd Deugd Baart Vreugd een Koninklijke Harmonie. Jozef Vanhauwaert was meer dan 30 jaar voorzitter van deze fanfare. Zelf bespeelde hij nooit een instrument, iets wat hij zich lange tijd beklaagde.

Jozef was ook de bezieler van Waardammes toneelkring. Deze kring was een mannentoneel dat meer dan twintig jaar lang in het oude Patronaatzaaltje speelde. Bij de heroprichting van de toneelkring, ‘Ware Vreugd’, werd Jozef ook nog enkele jaren bestuurslid.

Verder was Jozef Vanhauwaert ook nog bestuurslid van de Oud-strijdersbond, van het schoolcomité van de Vrije Basisschool in Waardamme en van de Katholieke Bond der Gepensioneerden.

Op 7 december 1989 overleed Jozef Vanhauwaert in Waardamme.

Artikel categorie: