Waarom zou ik lid van HKO worden?

De beste manier om jou te overtuigen, is gewoon eens terugblikken op het voorbije werkjaar. Wat kregen onze leden voor hun €10 lidmaatschapsbijdrage in 2017?

 

 

Onze activiteiten (nieuwjaarsbabbel, Erfgoeddag in WZC Sint-Jozef, historische fietstocht en dubbelinterview Oostkamp en Hertsberge in de Eerste Wereldoorlog) konden op heel wat belangstelling rekenen. Straks volgt nog Waardamme Vertelt VI waar ook elk jaar opnieuw een grote belangstelling voor is. Binnen de schoot van onze kring is ook een erg actieve werkgroep genealogie aan het werk (die intussen al meer dan 20 leden telt).

 

We hebben in de loop van het jaar vier nieuwsbrieven met interessante info over onze werking en de geschiedenis van onze gemeente aan onze leden bezorgd.

In 2017 verschenen ook maar liefst vier HKO-publicaties. Er waren de brochures over kasteeldomein De Herten en het WZC Sint-Jozef. Het boek Oostkamp en Hertsberge in de Eerste Wereldoorlog van bestuurslid Wim Deneweth is zonder meer een standaardwerk. Ook gaven we onze eerste uitgave voor jongeren uit. De brochure 12 vragen over de Eerste Wereldoorlog in Oostkamp werd gebruikt in alle Oostkampse scholen en dit in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

 

Intussen werken we ook verder aan ons documentatiecentrum, onze website en onze beeldbank.

 

We zetten vanuit onze kring nog steeds sterk in op het gemeentelijk erfgoedbeleid in het algemeen. Heel wat van onze bestuursleden zijn actief in (de werkgroepen van) de gemeentelijke erfgoedraad waar mooi werk wordt geleverd. Waar nodig ondernemen we vanuit de kring actie om ons lokaal erfgoed te behoeden.

 

In 2018 gaan we op hetzelfde elan verder. We plannen weer onze intussen ‘klassiekers’ en voorzien in het najaar van 2018 een publicatie over het kasteeldomein Gruuthuse. Via onze nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van onze activiteiten.

 

Dit alles kunnen we natuurlijk niet doen zonder jouw steun.

De lidmaatschapsbijdrage voor 2018 blijft €10. Hiervoor krijg je de 3-maandelijkse nieuwsbrief thuisbezorgd, reductie op onze activiteiten en een boekenbon ter waarde van €5.

 

Hiermee ondersteun je vooral ook onze werking en dit is extra belangrijk in tijden dat de klassieke subsidiekanalen meer en meer opdrogen.

 

Je kan de lidmaatschapsbijdrage van €10 storten op HKO-rekening BE39 7380 0147 4119  met vermelding van ‘lidmaatschap 2018’.

 

Wil je meer info? Stuur dan gerust een mailtje naar secretaris Sebastian Vande Ginste (sebastian.vandeginste@skynet.be).

 

 

We hopen je binnenkort als lid te mogen verwelkomen!


Tags: 

Artikel categorie: